Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

Zakończenie naboru wniosków w projekcie "Wypożyczalnia Czytaków - Edycja 2022"

Szanowni Państwo, Drodzy Bibliotekarze 

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy nabór wniosków i podpisaliśmy już wszystkie umowy w ramach projektu "Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku – Edycja 2022”. Wszystkim Bibliotekom pragniemy podziękować za zainteresowanie ww. projektem i przystąpienie do współpracy z naszym stowarzyszeniem. Wierzymy, że wspólnie podjęte działania przyniosą oczekiwane i wymierne efekty, a Czytaki i cyfrowe książki mówione będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Państwa Czytelników. Życzymy Państwu wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz liczymy na dobrą i owocną długofalową współpracę.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego 2/2022

13.04.2022 r

W związku z realizacją projektu „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022/2023, Stowarzyszenie „Larix” informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2022 na wynajem studia nagrań wraz z lektorami i akustykami z koniecznością udostępnienia klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka.

W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem

https://www.stowarzyszenielarix.pl

oraz wysłania do potencjalnego wykonawcy będącego jedynym dysponentem klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka, złożona została jedna oferta od oferenta:

Spółdzielnia NPN, ul. Romera 10 lok B5, 02-784 Warszawa.

Ponieważ w wyniku weryfikacji złożonych dokumentów, Zamawiający uznał ofertę za spełniającą wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym, niniejszym z powyższym wykonawcą zawrze stosowną umowę.

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

W związku z realizacją projektu „Nagranie i nieodpłatne rozpowszechnienie cyfrowych książek mówionych dla osób z dysfunkcją wzroku”, zapraszamy wykonawców do składania ofert w dniach 30.03.2022 - 12.04.2022 r.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2022

W związku z realizacją projektu „Zasłuchani w literaturze”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w latach 2022-2025, Stowarzyszenie „Larix” informuje o wyniku postępowania ofertowego nr 1/2022 na wynajem studia nagrań wraz z lektorami i akustykami z koniecznością udostępnienia klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka.

W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem

https://www.stowarzyszenielarix.pl

oraz wysłania do potencjalnego wykonawcy będącego jedynym dysponentem klucza zabezpieczającego pliki audio do formatu Czytaka, złożona została jedna oferta od oferenta:

Spółdzielnia NPN, ul. Romera 10 lok B5, 02-784 Warszawa.

Ponieważ w wyniku weryfikacji złożonych dokumentów, Zamawiający uznał ofertę za spełniającą wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym, niniejszym z powyższym wykonawcą zawrze stosowną umowę.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

W związku z realizacją projektu „Zasłuchani w literaturze”, zapraszamy wykonawców do składania ofert w dniach 28.01.2022-10.02.2022r.

Szczegóły zamówienia znajdują się w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca