Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix"
im. Henryka Ruszczyca
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000163353

   
   

Larix  

   

Dla bibliotek  

   

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca powstało w 2003 r. Założycielami Stowarzyszenia są osoby niewidome i słabowidzące, które chcą działać na rzecz swojego środowiska. Do 2007 roku członkowie Stowarzyszenia angażowali się w szereg inicjatyw, których celem było wsparcie niewidomych na rynku pracy, podnoszenie ich kwalifikacji w zakresie umiejętności pracy z komputerem oraz tworzenia technologii im przyjaznych. Członkowie Stowarzyszenia są bowiem ekspertami w kształceniu niewidomych i technologiach informatycznych.

Od 2007 roku Stowarzyszenie zaangażowało się w promocję czytelnictwa wśród osób niewidomych, szczególnie w nowoczesnym standardzie cyfrowym bez użycia kaset magnetofonowych. Przygotowując się do tych działań, w 2005 roku Stowarzyszenie przeprowadziło ankietę wśród bibliotek publicznych w całym kraju dotyczącą zapotrzebowania na  książki cyfrowe dla osób niewidomych. Ankieta została wykonana przede wszystkim w bibliotekach publicznych posiadających zbiory książki mówionej na kasetach. Odzew bibliotek był bardzo pozytywny, jednak biblioteki otwarcie przyznawały, że nie będą w stanie zakupić nowych książek z powodu braku środków.

Realizując projekt pilotażowy w zakresie nagrania i udostępnienia cyfrowych książek mówionych w roku 2007, Stowarzyszenie zaproponowało nowatorskie rozwiązanie. Książki zostały przekazane bibliotekom nieodpłatnie w celu dalszego ich wypożyczania osobom niewidomym. Jednocześnie – zgodnie z prawem autorskim – Stowarzyszenie zapewniło zabezpieczenie książek przed nieuprawnionym kopiowaniem. Książki mogą być odtwarzane na specjalistycznym odtwarzaczu dla osób niewidomych, którego dofinansowanie umożliwia PFRON. Projekt był ogromnym sukcesem. Książki otrzymało ponad 50 bibliotek, które współpracują ze Stowarzyszeniem do dzisiaj.


Do marca 2016 r. Stowarzyszenie nagrało i bezpłatnie przekazało bibliotekom publicznym aż 1153 książki polskich i zagranicznych autorów. Są to najwybitniejsze dzieła literatury polskiej i światowej. Powieści, reportaże, książki historyczne, popularno-naukowe i inne, które nigdy wcześniej nie były dostępne dla niewidomych w wersji dźwiękowej. Było to możliwe dzięki realizacji projektów finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski, Narodowe Centrum Kultury oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wzrosła też liczba współpracujących z nami bibliotek.


Od 2013 roku Stowarzyszenie przekazało bibliotekom również 280 urządzeń do odtwarzania cyfrowej książki mówionej dla niewidomych. Projekty te realizowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2016 zostanie przekazanych bibliotekom kolejnych 160 urządzeń.

W roku 2015 Stowarzyszenie zrealizowało także pierwsze warsztaty dla bibliotekarzy, podczas których przekazaliśmy przedstawicielom specjalistyczną wiedzę dotyczącą obsługi niewidomych czytelników. Zainteresowanie warsztatami było ogromne - w ciągu jednego dnia lista została zamknięta, gdyż zgłosiło się 30 osób. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele bibliotek publicznych z całej Polski. Rolę litera pełniła Książnica Beskidzka, która przedstawiła swoje dokonania na polu pracy z czytelnikami niepełnosprawnymi. Na potrzeby warsztatów przygotowano także materiały, które są dostępne w dziale Do pobrania.

   

Wspierają nas  

Logo PFRON

Logo MKiDN
Logo NCK
Logo Mazowsze
Logo Muzeum Historii Polski
   

© Copyright by Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca